M.S. X. ve XI. Yüzyıllarda İslam Dünyasında Yorum Bilimle İlgili Yazılan Telif Eserlerin İçerik Açısından Karşılaştırmalı Olarak Günümüz Bilim Dünyasına Aktarılması


TOPAL Ş. (Executive)

Project Supported by Higher Education Institutions, 2009 - 2018

  • Project Type: Project Supported by Higher Education Institutions
  • Begin Date: July 2009
  • End Date: March 2018