Doğu Karadeniz Bölgesi'nde YetiĢtiriciliği Yapılan Deniz Levreği (Dicentrarchus labrax)Balığında Yüksek Mortaliteye Sebep Olan Bakteriyel Hastalıkların Belirlenmesi ve Kontrolü


Uzun Yaylacı E., Öğüt H.(Executive), Parlak R., Altuntaş C.

Project Supported by Higher Education Institutions, 2011 - 2013

  • Project Type: Project Supported by Higher Education Institutions
  • Begin Date: March 2011
  • End Date: April 2013