Türkiye'nin Çeşitli Kaplıcalarından İzole Edilen Anoxybacillus Cinsine Ait Termofilik Bakterilerin Tür Teşhisi, Karakterizasyonu ve Endüstriyel Öneme Sahip Bazı Enzim İçerikleri Açısından Araştırılması


KARAOĞLU H.

TUBITAK Project, 2005 - 2008

  • Project Type: TUBITAK Project
  • Begin Date: May 2005
  • End Date: May 2008