Likapa ekstresinin ratlarda cisplatin nefrotoksisite üzerine koruyucu etkisi


EREN H. (Executive), YILMAZ A., TÜMKAYA L., AYDIN H. R.

Project Supported by Higher Education Institutions, 2016 - 2017

  • Project Type: Project Supported by Higher Education Institutions
  • Begin Date: April 2016
  • End Date: October 2017