Kademeli Genişleyen Akış Kesitine Sahip Mikro Pim Tipi Kanatçıklı Isı Alıcılarda Kaynamalı Akışın Deneysel İncelenmesi


Markal B. (Executive) , Avcı M.

TUBITAK Project, 2020 - 2023

  • Project Type: TUBITAK Project
  • Begin Date: July 2020
  • End Date: January 2023