Batı Akdeniz Bölgesinde Leucojum estivum ve Ornithagalum spp. Türlerinin Kültüre Alınması, Süs Bitkileri Sektörüne Kazandırılması ve Moleküler Karakterizasyonu


Karagüzel Ü. Ö. (Executive), Kazaz S., Göktürk R. S., Aydinşakir K.

TUBITAK Project, 2005 - 2009

  • Project Type: TUBITAK Project
  • Begin Date: May 2005
  • End Date: February 2009