COVİD-19 Tedavisinde Anakinra veya Tosilizumab alan hastalarda gelişen Sekonder Enfeksiyonların değerlendirilmesi


ÖZŞAHİN A., ÇOLAK KARAMAHMUTOĞLU S., İLGAR T. , BAĞIN Ü. , KOSTAKOĞLU U., YILDIZ İ. E. , ...More

22. TÜRK KLİNİK MİKROBİYOLOJİ VE İNFEKSİYON HASTALIKLARI KONGRESİ 2022, Turkey, 09 March 2022

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • Country: Turkey