HIV Pozitif Hastalarda COVİD-19 Aşılanma Durumu ve COVİD-19 Hastalık Seyrinin incelenmesi


ÇOLAK KARAMAHMUTOĞLU S., YILDIZ İ. E. , İLGAR T. , ÖZŞAHİN A., BAĞIN Ü. , KOSTAKOĞLU U., ...More

22. TÜRK KLİNİK MİKROBİYOLOJİ VE İNFEKSİYON HASTALIKLARI KONGRESİ 2022, Turkey, 09 March 2022

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • Country: Turkey