Pulmoner Tüberküloz Nedeniyle Tedavi Altında olan ve Nöbet ile gelen Hastada HIV ve Tüberküloz Menenjiti birlikteliği


BAĞIN Ü. , ÖZŞAHİN A., KOSTAKOĞLU U., ERTÜRK A. , YILDIZ İ. E.

22. TÜRK KLİNİK MİKROBİYOLOJİ VE İNFEKSİYON HASTALIKLARI KONGRESİ 2022, Turkey, 09 March 2022

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • Country: Turkey