CERRAHİ HASTASININ AĞRI YÖNETİMİNDE REFLEKSOLOJİ KULLANIMI


UZUN ŞAHİN C., ÇİLİNGİR D.

1. ULUSLARARASI VE 3. ULUSAL TAMAMLAYICI TERAPİLER VE DESTEKLEYİCİ BAKIM UYGULAMALARI KONGRESİ “Tüm Boyutları ile Tamamlayıcı Terapiler”, Antalya, Turkey, 24 - 26 November 2016, pp.294-298

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • City: Antalya
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.294-298
  • Recep Tayyip Erdoğan University Affiliated: Yes

Abstract

Pain is one of the most important problems seen during postoperative period among patients for whom surgical intervention is done. Pain incidence ranges from 30% to 90% among those who undergo surgical interventions. Since postoperative pain affects activity of many organ systems negatively, patients suffer from extra problems, there covery is delayed and hospital stay is prolonged; as a result, patient comfort is negatively affected. Therefore; it is necessary to control patients’ pain during postoperative period. Today, in addition to traditional methods, complementary therapies are also used for relieving post operative pain in order to back these traditional methods. One of the complementary therapies is reflexology. Reflexology is also one of those therapies that nurses can directly include in their clinical practices. Reflexology is an energy balancing therapy provided through application of special pressure to reflexpoints in order to provide recovery. It is thought tha treflexology reduces pain by gate-control mechanism. Some of the relevant studies reported that reflexology reduced post operative pain. As a result; reflexology, which can directly be donebynurses as a complementary therapy, can make positive contributions to reducing pain level during postoperative period among surgical patients. Keywords: Painmanagement, surgicalpatient, postoperativepain, reflexology

Ağrı, cerrahi girişim geçiren hastalarda ameliyat sonrası dönemde gelişen en önemli sorunlardan biridir. Cerrahi girişim geçirmiş hastalarda ağrı görülme sıklığı %30 ile %90 arasında değişmektedir. Ameliyat sonrası ağrı, birçok organ sisteminin aktivitesini olumsuz yönde etkilediğinden hastalar ek sorunlarla karşı karşıya kalmakta, iyileşme süreci ve hastanede yatış süresi uzamakta ve hasta konforu olumsuz yönde etkilenmektedir. Bu nedenle ameliyat sonrası dönemde hastanın ağrısının kontrol altına alınması gerekmektedir. Günümüzde ameliyat sonrası ağrı yönetiminde geleneksel tedavi yöntemlerine ek olarak tamamlayıcı tedavi yöntemleri de kullanılmaktadır. Tamamlayıcı tedavi yöntemlerinden biri de refleksolojidir. Refleksoloji, hemşirelerin doğrudan uygulamaya dahil edebildikleri terapiler arasında yer almaktadır. Refleksoloji, iyileşmeyi sağlamak için refleks noktalarına özel basınç tekniği uygulanarak gerçekleştirilen enerji dengeleme tedavisidir. Refleksolojinin kapı kontrol mekanizması ile ağrıyı azalttığı düşünülmektedir. Konuyla ilgili yapılan çalışmalarda, refleksolojinin ameliyat sonrası ağrıyı azalttığıbildirilmektedir. Sonuç olarak, hemşirenin doğrudan uygulayabildiği tamamlayıcı terapi olan refleksoloji, cerrahi hastalarında ameliyat sonrası ağrı düzeyinin azaltılmasında olumlu katkılar sağlayabilmektedir. Anahtar Kelimeler: Ağrı yönetimi, cerrahi hastası, postoperatifağrı, refleksoloji