Yetkin Kullanıcı Düzeyinde Avrupa Birliği Dijital Yeterlikler Ölçme Aracının Faktör Yapısının İncelenmesi


BAKIR E. , İSLAMOĞLU H., REİSOĞLU İ. , URSAVAŞ Ö. F.

5th International Instructional Technologies Teacher Education Symposium, 11 - 13 October 2017

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text