Türkiye’de Net Hata ve Noksan Hesabının Belirleyicilerinin Ekonometrik Analizi


Keşap D., Sandalcılar A. R.

ICE-TEA 2021 the Seventh International Conference on Economics - Turkish Economic Association (TEA) , Ankara, Turkey, 9 - 11 April 2021, pp.1-20

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • City: Ankara
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.1-20
  • Recep Tayyip Erdoğan University Affiliated: Yes

Abstract

Bir ülkenin, diğer ülkelerle belirli bir dönemde gerçekleşen ekonomik işlemlerini kayıt altına alan ödemeler dengesi, ölçüm ve kapsam sorunları sebebiyle bu işlemleri tam olarak yansıtamamaktadır. Ekonomik işlemlerin açıklanamayan kısmını da ifade eden bu işlemler, ödemeler dengesinin net hata ve noksan hesabına bir artık olarak kaydedilmektedir. Türkiye’de net hata ve noksan hesabının dalgalı bir seyir izlediği görülmektedir. Ödemeler dengesinin ülkenin ekonomik görünümü için önemi de dikkate alındığında, net hata ve noksan hesabının arka planında yer alan unsurların araştırılmasının ödemeler dengesi istatistiklerinin güvenilirliği açısından gerekli olduğu düşünülmektedir. Bu çalışmada, Türkiye’de net hata ve noksan hesabının olası belirleyicileri, 2008Ç1-2020Ç3 dönemi için VAR ve ARDL yöntemleri ile analiz edilmektedir. Turizm gelirleri, ihracat rakamları, bavul ticareti ve yurt içi yerleşiklerin yurt dışı mevduatları, analizde açıklayıcı değişkenler olarak yer almaktadır. Elde edilen bulgular, net hata ve noksan hesabının en önemli belirleyicisinin yurt içi yerleşiklerin yurt dışı mevduatları olduğunu göstermiştir.