Ürün Adı Değişimi ile Yapılan Yeniden Markalamaya Tüketici Tepkisi: Pirina Yağı Üzerine Bir Araştırma


TOKLU İ. T., TUYGUN TOKLU A.

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ, vol.17, pp.91-107, 2017 (Peer-Reviewed Journal)