Herodotos'un Historiai'sine Göre Uygarlığın Göstergesi olarak Yeme-İçme Adetleri


Creative Commons License

GÜVELOĞLU A.

Tarih Araştırmaları, vol.XXXIII, no.55, pp.1-22, 2014 (Peer-Reviewed Journal)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: XXXIII Issue: 55
  • Publication Date: 2014
  • Journal Name: Tarih Araştırmaları
  • Page Numbers: pp.1-22
  • Recep Tayyip Erdoğan University Affiliated: Yes

Abstract

Altough many scientific studies have been done on it, the Historiai of Herodotos is still a source of new studies when carrefully analyzed. The author who called as the“father of the history” by Cicero does not simply narrate the historical knowledge, but he presents incomparable information about the living conditions of the places where he travelled. Notes about daily life, the depiction of the rituals, information of marriage and family life, and for me the most important one is eating and drinking habits are all takeplace in Historiai. Mentioning eating and drinking habits of the nations handled in the books of Herodotos is a great chance for us, as well as it showstheimportancegiventothissubjectbyhim. While wewe reexamining his works, we realized that the eating and drinking habits weres tanding in an important place between the points separate the nations. In his works, he sometimes accuses Massagets and sometimes the Indians of being cannibal, gives the image that it is a degradation, however, he avoids to comment about these situations. Just as Kyklops of Homeros, the easterners of Herodotos are also cannibals, they drink milk and sometimes eat raw meat. Hellens, organize feasts, give presents to gods and each other and they eat cooked food. It is also understood from the Archaic and Classical period resources that Hellens had fine palatal deligh tand were looking for fleshy food. As a result we understand that all of the sethings were considered as the factors determine the civilization line between an Hellen and of not being an Hellen by Herodotos. 

U¨zerinde birc¸ok c¸alıs¸ma yapılmıs¸ olmasına kars¸ın Herodotos’un Historiai’si dikkatle incelendigˆinde yeni c¸alıs¸malara kaynak olabilir. Cicero tarafından “tarihin babası” olarak adlandırılan yazar kuru kuruya tarih bilgisi aktarmaz, aynı zamanda gezip go¨rdu¨gˆu¨ yerlerdeki yas¸am kos¸ulları hakkında es¸siz bilgiler sunar. Gu¨ndelik yas¸ama dair notlar, dinsel inanıs¸ ve uygulamaların tasviri, evlilik ve aile hayatına dair bilgiler ve benim ac¸ımdan en o¨nemlisi yeme ic¸me gelenekleri Historiai’de yerini bulur. Herodotos’un kitabında ele aldıgˆı ulusların yeme ic¸me adetlerine degˆinmis¸ olması hem bu¨yu¨k bir s¸ans, hem de onun da bu konuya ayrı bir o¨nem verdigˆinin go¨stergesidir. Biz onun eserini incelerken toplumları birbirinden ayırdıgˆı noktalar arasında yeme-ic¸me adetlerinin o¨nemli bir yerde oldugˆu fark ettik. C¸u¨nku¨ eserinde bazen Massagetleri, bazen de Hintlileri yamyamlıkla suc¸lamakta, bunun as¸agˆılık bir durum oldugˆu imajını vermekte, ancak kendisi bu durumlar kars¸ısında yorum yapmaktan kac¸ınmaktadır. Homeros’un Kyklopları gibi Herodotos’un dogˆuluları da yamyamlık yapar, su¨t ic¸er ve bazen de c¸igˆ et yer. Hellenler ise s¸o¨lenler du¨zenler, tanrılara ve birbirlerine hediyeler verirler ve pis¸mis¸ yemek yerler. Arkayik ve Klasik do¨nem kaynaklarında da Hellenlerin incelikli yemek zevklerine sahip ve semiz yemek arayıs¸ı ic¸inde oldukları anlas¸ılmaktadır. Tu¨m bunların Herodotos tarafından Hellen olanla olmayan arasındaki uygarlık c¸izgisini belirleyen fakto¨rlerden sayıldıgˆı ve bilinc¸li bir s¸ekilde u¨zerinde duruldugˆu anlas¸ılmaktadır.