Rize Turizm Sektöründe Katma Değer Yaratan ve Kaybolmaya Yüz Tutmuş Meslek Kollarınca Üretilen Ürünlerden Elde Edilen Gelire Yönelik Vergi Bağışıklığı


Creative Commons License

ACUNER S., ACUNER E.

II. Rize Turizm Sempozyumu, Rize, Turkey, 4 - 06 November 2016, vol.1, no.1, pp.627-642

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • Volume: 1
  • City: Rize
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.627-642
  • Recep Tayyip Erdoğan University Affiliated: Yes

Abstract

the 8th paragraph of the first sub-article of this article was changed in 2012 and the earnings that are gained by people who have traditional, cultural and artistic valued  and vanishing professions, are exempted from tax provided that certain conditions. In the paragraph of this article the activities are counted as traditional, cultural and artistic activities and it is said “like these” at the end of the statements of these activities. So the number of these activities can be increased. Therefore, different handcrafts are conserved in different places that have different tradition and cultural features. At the same time, income exempted from tax is supported to handicraftsman. In this study, there are explains on the subject of both handicraftsman who live in Rize, esp. in tourism center, can conserve the cultural structure and they can gain income exempted from tax by their productivitiy. Literature review is used as research method and relevant legistlation is commented by using grammatical interpretation.

Küçük esnafa tanınan vergi muafiyeti Gelir Vergisi Kanunu'nun (GVK) 9'uncu maddesinde düzenlenmiştir. Düzenlemede 2012 yılında bir değişiklik öngörülmüş ve maddenin 1'inci fıkrasının 8'inci bendiyle; geleneksel, kültürel, sanatsal değeri olan ve kaybolmaya yüz tutan meslek kollarında faaliyette bulunanlarca elde edilen kazançların, belirli şartları taşımaları koşuluyla, vergiye tabi tutulmayacağı yasalaşmıştır. Geleneksel kültürel ve sanatsal faaliyetler madde bendinde sayılmak ve sonunda “…bunlar gibi faaliyetler…” denilmek suretiyle, sayısının arttırılabileceği kabul edilmiştir. Bu nedenle farklı gelenek ve kültürel özelliklere sahip farklı yörelerde değişik el sanatları yaşatılmak istenmiştir. Aynı zamanda el sanatları ile uğraşanlara vergiden muaf gelir kaynağı sağlanmıştır. Bu çalışmada, Rize’de bu tür faaliyetleri yürüten sanat erbaplarının, özellikle turizm merkezlerinde yaşayanların, hem geleneksel, kültürel yapının yaşatılmasına yardımcı olabileceği hem de üretkenlikleriyle katma değer yaratırken vergiden muaf kazanç elde edebileceğine yönelik açıklamalar yer almaktadır. Araştırma literatür taraması yöntemi ve dolayısıyla ilgili mevzuatın lafzi yönteme göre yorumlanmasıyla açıklanmıştır.