Teknoloji ve Yeni Okuryazarlık Kavramları


Reisoğlu İ.

in: Öğretim Teknolojileri, Doç. Dr. Aslıhan Kocaman KAROĞLU, Editor, Nobel Akademik Yayıncılık, Ankara, 2022

  • Publication Type: Book Chapter / Chapter Research Book
  • Publication Date: 2022
  • Publisher: Nobel Akademik Yayıncılık
  • City: Ankara
  • Editors: Doç. Dr. Aslıhan Kocaman KAROĞLU, Editor
  • Recep Tayyip Erdoğan University Affiliated: Yes

Abstract

Okuryazarlık internet, teknoloji, görseller, medya ile ilgili bilgi sahibi olma ve bu alanlardaki bilgiyi anlamlandırabilme yeterliliği olup, günümüzde teknolojideki gelişmelere bağlı olarak dijital bir hal almıştır. Bu doğrultuda bilgisayar, bilgi, medya, görsel, dijital okuryazarlık gibi birçok terim ortaya çıkmıştır. Bilgisayar okuryazarlığı pratikte çeşitli bilgisayar uygulamalarını kullanmanın yanı sıra, çıktı alma, disk kopyalama gibi genel bilgi iletişim teknolojileri becerilerini de içermektedir. Bilgi okuryazarlığı, bilgi ihtiyacını belirleme, bilgiyi bulma, değerlendirme, sentezleme, kullanma ve iletme gibi aşamaları içeren bir anlam taşımaktadır. Görsel okuryazarlık, teknolojideki gelişmelerden yararlanarak, görseller yoluyla verilmek istenen mesajların anlamlandırılması ve görsellerle yeni mesajlar oluşturulabilmesi becerisidir. Medya okuryazarlığı; farklı medyalara erişebilme, erişilen medyaları eleştirel bakış açısıyla değerlendirebilme ve medya iletileri üretebilme becerisidir. Dijital okuryazarlık; dijital teknolojileri sosyal, kültürel ve ekonomik alanlarda etkin kullanabilme, enformasyonu ve enformasyon kaynaklarını değerlendirebilme, dijital dönüşümün getirdiği risklerin farkında olabilme olarak tanımlanmaktadır. Bu doğrultuda bilgisayar, bilgi, görsel, medya, dijital okuryazarlığın benzer yönleri olmakla birlikte teknolojik gelişmelere paralel olarak kendine has özelliklerle birbirlerinden ayrıldıkları ifade edilebilir.