The Relationship Between Personal Values and Care Ethics in Nursing: Descriptive-Cross-Sectional Study Hemşirelikte Kişisel Değerler ve Bakım Etiği İlişkisi:Tanımlayıcı-Kesitsel Çalışma


ULUDAĞ E., ALBAYRAK Ö., DEVECİ G.

Türkiye Klinikleri Tıp Etiği-Hukuku Tarihi Dergisi, vol.31, no.3, pp.161-170, 2023 (Peer-Reviewed Journal)