Sosyal Medya Pazarlaması: İnstagram Örneği


Bilgin Turna G., Acar R.

International Journal of Social, Political and Economic Research, vol.7, no.4, pp.1121-1136, 2020 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

Bu
çalışmanın
amacı, sosyal
medya platformu
olan İnstagram
’ı
aktif olarak kullanan kişilerin,
İnstagram’da
yürütülen pazarlama faaliyetlerine yönelik davranışların
ın
incelenmesidir
.
Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi öğrencilerine
(n=390)
anket uyg
ulanmıştır
.
K
atılımcıların kişis
el bilgileri,
İnstagram kullanım amaçları ve İnstagram’dan alışveriş yapma durumu tespit edildikten sonra, araştırma hipotezlerine
yönelik analizler yapılmıştır. Analizlerde Pearson Chi
-
Square Testi kullanılmış olup, anlamlı
ilişki tespit edildiğinde,
ikil
i karşılaştırmalarda Bonferroni Testi kullanılmıştır. Elde edilen sonuçlara göre, öğrencilerin İnstagram kullanım
amaçları sırasıyla, arkadaş takibi, fotoğraf ve video paylaşımı, alışveriş yapmak, modayı ve ünlüleri takip et
mektir.
Modayı takip etmek, alış
veriş yapmak ve firmaları takip etmek için İnstagram’ı kullanan ve yaş olarak daha büyük
olan kadın katılımcılar, İnstagram üzerinden daha çok alışveriş yapmaktadır.
Sonuçların İnstagram üzerinden alışveriş
ve satış yapan ku
llanıcılara ışık tutacağı öngörü
lmektedir