Okul Spor Faaliyetlerinin Sporcu Öğrencilerin SosyalleşmelerineYönelik Katkısını Bazı Değişkenlere Göre İncelenmesi


HACICAFEROĞLU S., Sümer H.

International Journal of Cultural and Social Studies, vol.5, no.2, 2019 (Peer-Reviewed Journal)