Otomatik Katılım Sisteminde Gelinen Son Durum ve Katılımcıların Vergi Kanunları Karşısındaki Durumu


Creative Commons License

Acuner S.

VERGİ SORUNLARI DERGİSİ, no.369, pp.131-147, 2019 (Peer-Reviewed Journal)

  • Publication Type: Article / Article
  • Publication Date: 2019
  • Journal Name: VERGİ SORUNLARI DERGİSİ
  • Journal Indexes: TR DİZİN (ULAKBİM)
  • Page Numbers: pp.131-147
  • Recep Tayyip Erdoğan University Affiliated: Yes

Abstract

In addition to the systems that provide social security, the automatic enrollment system is one of the compulsory insurance branches that both eliminate old age risk and increase individual and social welfare. The current status of the automatic enrollment system and the state of those who left the system or who retired from the system against the tax laws is the subject of the study. The study is important because it aims to examine the latest situation of the automatic enrollment system and to explain the state of the allowances obtained from the system having the millions of participants against the tax laws. It is seen that there is no desired participation in the automatic enrollment system. This is because employees want to leave the system during a two-month period of withdrawal. It is concluded that the ones who stay longer in the system are encouraged by the fnancial tax rates and the system is supported by the state through other subsidies. The method of the study is systematic literature review. Moreover, the legislation was interpreted by grammatical interpretation method.
 

Otomatik katılım sistemi; sosyal güvence sağlayan sistemlere ek olarak, hem yaşlılık riskini bertaraf eden hem de bireysel ve toplumsal refahı arttıran ayrıca tasarruf artışı sağlayan zorunlu sigorta kollarından biridir. Sisteme kayıtlanmanın başladığı 2017 yılından günümüze, otomatik katılım sisteminin mevcut durumu, sistemden ayrılanların veya sistemden emekli olanların vergi kanunları karşısındaki durumu çalışmanın konusunu oluşturmaktadır. Çalışma otomatik katılım sisteminde gelinen son durumu incelemeyi, milyonlarca katılanıyla sistemden elde edilen ödeneklerin vergi kanunları karşısındaki durumunu açıklamayı amaçladığından önem taşımaktadır. Gelinen son durumda otomatik katılım sistemine arzu edilen düzeyde katılımın gerçekleşmediği görülmektedir. Bunun sebebi çalışanların iki aylık cayma süresinde sistemden ayrılmak istemeleridir. Sistemde daha uzun süre kalanların mali yönden vergi oranlarıyla teşvik edildiği, diğer sübvansiyonlarla sistemin devlet tarafından desteklendiği sonucuna varılmıştır. Çalışmanın yöntemi sistematik literatür taramasıdır. Ayrıca mevzuat lafzi yöntemle yorumlanmıştır.