Ergonomics And Activities Of Daily Living


Atalı G., Fandaklı S.

2.Uluslararası Avrasya Sağlık Bilimleri Kongres, Trabzon, Turkey, 15 - 16 June 2023, pp.339-340

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • City: Trabzon
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.339-340
  • Recep Tayyip Erdoğan University Affiliated: Yes

Abstract

Since early times, people have tried to put the rules of the ergonomics into practice by using – even- try and error method so that they can live better and more easily. Ergonomics covers all of the applications that aim at improving the conditions of designing, working and living on behalf of human use. In this sense, ergonomics can be defined as an interaction between humans and environment in relation to work, product design, domestic life and recreational activities and the relevant production process. Activities of daily living is a term used to define basic skills performed independently such as eating, bathing and transferring. It is used as an indicator of one’s functional status. A decrease or impairment in physical functioning may be resulting from numerous conditions. A decrease in functional capacity –for example due to aging and diseases- may lead to a decrease in activities of daily living and similarly, a decrease in musculoskeletal system, neurological system, circulation system, sensorial status and cognitive and mental status may result in impairments in activities of daily living. Dependence in activities of daily living, being basic tasks necessary for people to maintain domestic 340 independence, is related to high morbidity and mortality risks. It is essential to detect these functional loses earlier in order to prevent life threatening risks and to reduce health costs. With ergonomic measures, safe settings for health conditions can be designed and possible accidents can be prevented. Thus, quality of life and activities of daily living can be improved through ergonomic approach.

İnsanlar ilk çağlardan beri daha iyi ve daha kolay yaşayabilmek için, deneme yanılma yöntemiyle de olsa ergonomi kurallarını uygulamaya çalışmışlardır. Ergonomi insan kullanımına yönelik tasarım, çalışma ve yaşama koşullarının en uygun hale getirilmesini amaçlayan uygulamalar bütünüdür. Bu açıdan ergonomi iş, ürün tasarımı, ev yaşamı ve dinlenme dönemi etkinlikleri ve bunlara yönelik üretimle ilgili olarak çevre ve kişinin etkileşimi olarak tanımlanabilir. Günlük yaşam aktiviteleri, yemek yeme, banyo yapma ve hareket etme gibi kendi kendine bağımsız olarak bakım yapmak için gereken temel becerileri toplu olarak tanımlamak için kullanılan bir terimdir. Kişinin işlevsel durumunun bir göstergesi olarak kullanılır. Fiziksel işlevdeki düşüş veya bozulma birçok koşuldan kaynaklanabilir. Yaşlanma ve hastalık gibi fonksiyonel kapasitede oluşan bir azalma günlük yaşam aktivitelerinde düşüşe neden olabileceği gibi kas-iskelet sistemi, nörolojik sistem, dolaşım sistemi, duyusal koşullar, bilişsel ve zihinsel bir düşüş de günlük yaşam aktivitelerinde bozulmaya neden olabilir. Bireylerin evde bağımsızlıklarını sürdürmesi için gereken temel görevler olan günlük yaşam aktivitelerindeki bağımlılık, artmış morbidite ve mortalite riski ile ilişkilidir. Yaşamı tehdit eden riskleri önlemek ve sağlık harcamalarına katkıda bulunmak için bu fonksiyonel kayıpların erken tespiti önemlidir. Alınacak ergonomik önlemlerle sağlık koşullarına uygun güvenli ortamlar oluşturularak oluşabilecek kazaların önüne geçilmesi sağlanabilir. Böylece ergonomik bir yaklaşım ile yaşam kalitesi ve günlük yaşam aktiviteleri iyileştirebilir