Çevresel Bilinç Yeşil Davranışı Etkiler mi Türkiye nin Doğu Karadeniz Bölgesinde Bir Araştırma (Does Environmental Consciousness Impact Green Behavior A Research in the Eastern Black Sea Region of Turkey)


TUYGUN TOKLU A.

Journal of Business Research - Turk, vol.11, no.4, pp.2799-2811, 2019 (Peer-Reviewed Journal)