Geç bafllang çl ankilozan spondilit hastalar n nde erlendirilmesi


YARAR Z., CÜRE O., AKYOL L., ÖZGEN M., SAYARLIOĞLU M.

XV. ULUSAL ROMATOLOJİ KONGRESİ, Turkey, 29 October - 01 November 2015

  • Publication Type: Conference Paper
  • Country: Turkey
  • Recep Tayyip Erdoğan University Affiliated: Yes