BAMBU LİFİ KATKILI BRİKETLERİN ISIL DİRENÇ ANALİZİ: DENEYSEL BİR ARAŞTIRMA


Creative Commons License

Cüce E., Mert Cüce A. P., Alvur E.

ISARC INTERNATIONAL SCIENCE AND ART RESEARCH, 23 - 24 February 2024, pp.292-300

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • Page Numbers: pp.292-300
  • Recep Tayyip Erdoğan University Affiliated: Yes

Abstract

Binaların mevcut konumuna bakıldığında günümüz koşullarında enerji tüketimi konusunda ciddi bir paya sahip oldukları yadsınamaz bir gerçektir. Bu tüketimin oluşmasındaki en önemli nedenlerden birisi de bina dış duvarlarının göstermiş olduğu yetersiz ısıl direnç, yetersiz ısı tutma veya yüksek ısıl geçirgenliğe sahip yapı elemanlarını tercih edilmesidir veya yalıtımsız inşa edilmesindendir. Kabukların ısıl geçirgenliğini azaltmaya yönelik birçok çalışma bulunsa da buradaki asıl amacın doğal, sürdürülebilir, yüksek verimli ve maliyeti makul ölçüde olabilecek bir yalıtım sağlamaktır. Bu amacı sağlayabilecek malzemeler arasında bambu lifleri yer almaktadır. Bambu lifleri daha çok su tutucu, esnek yapısı, hafif, düşük yoğunluğa sahip oldukları bilinse de aynı zamanda termal direnç anlamında da başarı gösterdiği ispatlanmıştır. Buradan hareketle, bu çalışmada, doğal bir lif olan bambu lifini briket harcı içerisine ağırlıkça %2 oranında ekleyerek ısıl geçiş davranışındaki iyileşmelerin kanıtlanması amaçlanmaktadır. Burada bu davranışın ne denli güç kazandırdığını ısıl direnç veri temini konusunda standartlaşmış coheating test metodolojisi uygulayarak açıklamaya gayret gösterilecektir. Bu iyileşme belirlenirken daha önceki çalışmalardan referans alınan yalıtımsız briketin değeriyle karşılaştırma yoluna gidilecektir. Buna göre, alınan veriler gösteriyor ki yalıtımsız briket toplam ısı transfer katsayısı (U-değeri) 5,5 W/mK iken %2 bambu katkılı briket numunesinin U-değeri 5.26 W/mK olarak belirlenmiştir. Bu verilerin ışığında, elde edilen iyileşme yaklaşık olarak %5 ile sınırlı kaldığı görülmektedir.