Profesyonel Turist Rehberlik Mesleğinin Hukuki Niteliği ve Vergi Kanunları Karşısındaki Durumu


Creative Commons License

Acuner S., Acuner E.

VERGİ SORUNLARI DERGİSİ, no.330, pp.79-92, 2016 (Peer-Reviewed Journal)

  • Publication Type: Article / Article
  • Publication Date: 2016
  • Journal Name: VERGİ SORUNLARI DERGİSİ
  • Journal Indexes: TR DİZİN (ULAKBİM)
  • Page Numbers: pp.79-92
  • Recep Tayyip Erdoğan University Affiliated: Yes

Abstract

Professional tourist guides who are one of the prominent actors of the tourism sector play a critical role in increasing the visitors’ satisfaction level besides introducing the countries’ cultural and natural beauties to the visitors. According to the act number 6326 which provides a juridical status to this occupation, tourist guides are considered as freelancers or employees. The money and lucrative capital of professional tourist guides have gained are subject to personal income tax. On the other hand, the tourist guides who work as freelancers have to calculate the value added tax on the basis of the profits they make. Furthermore, as it is decided on the occupational law, the tourist guides have to contract the tourist guide agreement. This agreement commences stamp duty liability over the signers.

Turizm sektörünün önemli aktörlerinden bir olan profesyonel turist rehberleri, ülkelerinin kültürel ve doğal güzelliklerini ziyaretçilere tanıtmaları yanında ziyaretçilerin memnuniyet düzeyinin arttırılmasında önemli rol oynamaktadır. Rehberlik mesleğini yasal statüye kavuşturan 6326 sayılı Turist Rehberliği Meslek Kanununda rehberler; serbest meslek erbabı ya da işverene tabi hizmet erbabı olarak kabul edilirler. Mesleklerini icra eden profesyonel turist rehberlerinin ifa ettikleri hizmet karşılığında elde ettikleri para ve parayla temsil edilen değerler gelir vergisine tabidir. Diğer taraftan serbest meslek erbabı olarak mesleklerini icra eden rehberler, ifa ettikleri hizmetler karşılığı hak ettikleri ödemeler üzerinden katma değer vergisi hesaplamak zorundadırlar. Ayrıca meslek kanununda hükmedildiği üzere turist rehberleri, ifa ettikleri hizmetler için turist rehberliği sözleşmesi akdetmek zorundadırlar. Akdedilen sözleşme nedeniyle, sözleşmeyi imza edenler üzerine damga vergisi yükümlülüğü doğmaktadır.