Kurumsal İtibarın Örgütsel Kıvanç Duygusal Bağlılık ve Örgütsel Vatandaşlık Davranışı Üzerindeki Etkilerinin İncelenmesi


YANIK G., GÜNDÜZ ÇEKMECELİOĞLU H.

20. Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongresi Bildirileri Kitabı, 24-26 Mayıs 2012, İzmir, Turkey, 24 - 26 May 2012

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • Country: Turkey
  • Recep Tayyip Erdoğan University Affiliated: No