Akut bel ağrısı ile gelen hastada erken başlangıçlı spondilodiskit: Olgu sunumu


Topaloğlu M. S. , Yıldırım M. , Akdeniz Derman E.

Uluslararası Katılımlı TÜRK ROMATOLOJİ KONGRESİ , 28 - 30 May 2021, pp.42

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • Page Numbers: pp.42