Dış Ticarette Serbestleştirici ve Korumacı Politikaların Ekonomik Büyümeye Etkisi: Panel Veri Analizi


Creative Commons License

Keşap D. , Sandalcılar A. R.

Bilgi Sosyal Bilimler Dergisi, vol.23, no.2, pp.257-287, 2021 (Refereed Journals of Other Institutions)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 23 Issue: 2
  • Publication Date: 2021
  • Title of Journal : Bilgi Sosyal Bilimler Dergisi
  • Page Numbers: pp.257-287

Abstract

Neredeyse tüme ulusların ekonomi politikalarında önemli bir yere sahip olan dış ticaret, ekonomi biliminin başlangıcından itibaren ilgi çekici olguların başında olagelmiştir. Dış ticarete dair görüşler, serbest ticaret ve korumacılık olmak üzere iki ayrı eksen etrafında şekillenmiştir. Serbest ticaretin büyüme ve refah etkileri yanında her ülke için benzer sonuçlar verip vermeyeceğine dair endişeler, korumacı görüşlerin giderek yaygın bir hal almasına sebep olmuştur. Bu sebeple, ülkeler açısından hangi dış ticaret politikasının olumlu etkisi olduğunu tespit etmek önemlidir. Özellikle gelişen ülkeler açısından dış ticaret politikası seçimi, ülkelerin kalkınma yolunu da doğrudan etkileyecektir. Bu çalışmada, MSCI Gelişen Piyasalar Endeksi’ndeki 20 ülke için ekonomik büyüme ve dış ticaret politikaları arasındaki ilişki analize konu edilmiştir. 2009-2019 yıllarını kapsayan analizde, dış ticaret politikalarının temsilcileri olarak Küresel Ticaret Alarmı dış ticareti serbestleştirici ve dış ticarete zarar verici politika sayısı verilerinden yararlanılmıştır. Sistem GMM yönteminden yararlanılan analizde, dış ticarete zarar verici politikaların ekonomik büyümeyi olumsuz etkilediği sonucuna ulaşılmıştır. Dış ticareti serbestleştirici politikalar açısından anlamlı bir ilişki bulunamamıştır. Elde edilen bulgular, korumacılığın ana akım görüşlerle uyumlu şekilde gelişme yolundaki ülkelerde refahı azalttığını göstermektedir.

Neredeyse tüme ulusların ekonomi politikalarında önemli bir yere sahip olan dış ticaret, ekonomi biliminin başlangıcından itibaren ilgi çekici olguların başında olagelmiştir. Dış ticarete dair görüşler, serbest ticaret ve korumacılık olmak üzere iki ayrı eksen etrafında şekillenmiştir. Serbest ticaretin büyüme ve refah etkileri yanında her ülke için benzer sonuçlar verip vermeyeceğine dair endişeler, korumacı görüşlerin giderek yaygın bir hal almasına sebep olmuştur. Bu sebeple, ülkeler açısından hangi dış ticaret politikasının olumlu etkisi olduğunu tespit etmek önemlidir. Özellikle gelişen ülkeler açısından dış ticaret politikası seçimi, ülkelerin kalkınma yolunu da doğrudan etkileyecektir. Bu çalışmada, MSCI Gelişen Piyasalar Endeksi’ndeki 20 ülke için ekonomik büyüme ve dış ticaret politikaları arasındaki ilişki analize konu edilmiştir. 2009-2019 yıllarını kapsayan analizde, dış ticaret politikalarının temsilcileri olarak Küresel Ticaret Alarmı dış ticareti serbestleştirici ve dış ticarete zarar verici politika sayısı verilerinden yararlanılmıştır. Sistem GMM yönteminden yararlanılan analizde, dış ticarete zarar verici politikaların ekonomik büyümeyi olumsuz etkilediği sonucuna ulaşılmıştır. Dış ticareti serbestleştirici politikalar açısından anlamlı bir ilişki bulunamamıştır. Elde edilen bulgular, korumacılığın ana akım görüşlerle uyumlu şekilde gelişme yolundaki ülkelerde refahı azalttığını göstermektedir.