Devlet Egemenliği ve Diplomaside Yaşanan Değişim: Paradiplomasi (Ulus-Altı Diplomasi) Üzerine Bir Analiz


Creative Commons License

Erdoğan S., Atar E.

INTERNATIONAL JOURNAL OF ECONOMICS, BUSINESS AND POLITICS, vol.7, no.2, pp.423-437, 2023 (Peer-Reviewed Journal) identifier