Antibacterial Effects of Boric Acid Against Aquatic Pathogens


UZUN YAYLACI E.

JOURNAL OF ANATOLIAN ENVIRONMENTAL AND ANIMAL SCIENCES, vol.6, no.2, pp.240-244, 2021 (Peer-Reviewed Journal) identifier

Abstract

The use of antioxidants and antibacterial compounds obtained from natural sources is

important for human and animal health, as well as for controlling diseases. The aim of this study

was to evaluates the antioxidant potentials and antibacterial effects of water extracts of C. sativa,

U. dioica, A. deliciosa and C. aurantium against selected Gram-negative (Vibrio harveyi, Vibrio

vulnificus, Vibrio anguillarum, Vibrio rotiferianus, Vibrio campbellii, Vibrio ponticus and

Aeromonas veronii) and Gram-positive (Bacillus thuringiensis) bacteria. Results of antioxidant

test indicated that the chestnut shell extract had the highest DPPH inhibition (87.03 %) followed

by citrus fruit (80.40 %). All extracts showed antibacterial activity against one or more species of

bacteria. The most susceptible bacteria were V. harveyi (32.05 mm zone diameter) and V.

campbellii (21.66 mm zone diameter) and the resistant species were V. anguillarum, V. ponticus

and A. veronii. The results show that plant extracts have the potential to be used as an antibacterial

agent in aquaculture and as an antioxidant agent in processing technology.Doğal kaynaklardan elde edilen antioksidan ve antimikrobiyal bileşiklerin kullanımı, insan

ve hayvan sağlığı için olduğu kadar hastalıkların kontrolü açısından da önemlidir. Bu çalışmanın

amacı, C. sativa, U. dioica, A. deliciosa ve C. aurantium bitkilerinden elde edilen su bazlı

özütlerin antioksidan potansiyellerinin belirlenmesi, aynı zamanda seçilen Gram-negatif (Vibrio

harveyi, Vibrio vulnificus, Vibrio anguillarum, Vibrio rotiferianus, Vibrio campbellii, Vibrio

ponticus ve Aeromonas veronii) ve Gram-pozitif (Bacillus thuringiensis) bakterilere karşı

antibakteriyel etkilerinin değerlendirilmesidir. Antioksidan aktivitesi testi sonuçlarına göre, en

yüksek DPPH inhibisyonu (%87,03) kestane kabuğu özütünde, ikinci olarak turunç özütünde

(%80,40) belirlenmiştir. Tüm özütlerin bir veya daha fazla bakteri türüne karşı antibakteriyel

aktivite gösterdiği tespit edilmiştir. Özütlere karşı en duyarlı bakteriler V. harveyi (32,05 mm zon

çapı) ve V. campbellii (21,66 mm zon çapı), dirençli türler ise V. anguillarum, V. ponticus ve A.

veronii olarak belirlenmiştir. Çalışma sonuçları, elde edilen özütlerin su ürünleri yetiştiriciliğinde

antibakteriyel madde ve işleme teknolojisinde antioksidan ajan olarak kullanılma potansiyeline

sahip olduğunu göstermektedir.