Üriner Sistem İnfeksiyonu Olan Hastalarda Sepsis Tanısı ile İnflamasyon Belirteçleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi


ÖZDEMİR AL S., YAŞAR F., İLGAR T., KOSTAKOĞLU U., Yıldız İ. E., Ertürk A., ...More

XIX. Türkiye Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Kongresi, Turkey, 28 - 21 March 2018, pp.112-113

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.112-113
  • Recep Tayyip Erdoğan University Affiliated: Yes