Koroner Yavaş Akımlı Hastalarda Azalmış PON 1 Laktonaz Aktivitesi


YILMAZ H., ÖREM A., BALABAN YÜCESAN F., KURAL B., KUTLU M., TURAN M. S.

Klinik Biyokimya Uzmanları Derneği Kongresi 2013, Turkey, 24 - 28 September 2013

  • Publication Type: Conference Paper
  • Country: Turkey
  • Recep Tayyip Erdoğan University Affiliated: No