Avrupa Birliği Katma Değer Vergisi Mevzuatına Genel Bir Bakış ve Mevzuata Aykırı Olarak İndirimli Oran Uygulayan İspanya Hakkında Adalet Divanı Tarafından Verilen Kararın Değerlendirilmesi


Creative Commons License

Acuner S.

VERGİ DÜNYASI DERGİSİ, no.380, pp.201-213, 2013 (Peer-Reviewed Journal)

  • Publication Type: Article / Article
  • Publication Date: 2013
  • Journal Name: VERGİ DÜNYASI DERGİSİ
  • Journal Indexes: TR DİZİN (ULAKBİM)
  • Page Numbers: pp.201-213
  • Recep Tayyip Erdoğan University Affiliated: Yes

Abstract

Avrupa Birliği vergi mevzuatı, üye ülkeler için bağlayıcılığı olan hukuk kurallarıdır. Üye ülkeler, birlik mevzuatı çerçevesinde, kendi mevzuatlarında vergi düzenlemeleri yapmaktadırlar. Avrupa Birliği Katma Değer Vergisi Direktifi, birlik vergi mevzuatının önemli bir parçası olup; ortak katma değer vergisi sisteminin yasal çerçevesini belirlemektedir. Katma Değer Vergisi Direktifi, birlik içi mal ve hizmet teslimatları için, verginin mükellefi, sorumlusu, kapsamı ve uygulanacak oranlarla ilgili çeşitli hükümler getirmektedir. Katma Değer Vergisi oranları açısından; standart, indirimli ve düşük oranların uygulanacağı mal ve hizmetler, direktifin ekinde listelenmiştir. Üye ülkeler, belirlenen oranı değiştiremez ve orana karşılık gelen mal ve hizmetlerin kapsamını genişletemezler. Bu çerçeve dışında indirimli oran uygulayan üye ülkeler için, Avrupa Birliği Vergilendirme ve Gümrük Komisyonu tarafından gerekçeli bir kararın yayınlanması, yayınlanan gerekçeli karara uyulmaması halinde de Avrupa Birliği Adalet Divanı nezdinde ihlal davası açılması söz konusu olabilmektedir.