Avrupa Birliği dijital yeterlikler ölçme aracının temel kullanıcı düzeyindeki faktör yapısının incelenmesi


URSAVAŞ Ö. F. , BAKIR E. , REİSOĞLU İ.

4. Uluslararası Öğretim Teknolojileri ve Öğretmen Eğitimi Sempozyumu, 06 October 2016

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text