Diş Hekimliği Öğrencilerinin Human Papilloma Virus Hakkındaki Bilgi Düzeyinin Değerlendirilmesi


Yemenoğlu H. , Köse O.

Osmangazi Tıp Dergisi, vol.42, no.5, pp.96-102, 2020 (National Refreed University Journal)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 42 Issue: 5
  • Publication Date: 2020
  • Title of Journal : Osmangazi Tıp Dergisi
  • Page Numbers: pp.96-102

Abstract

Yapılan epidemiyolojik çalışmalar, Human Papilloma Virus (HPV) ilişkili oral kanserlerin artma eğiliminde olduğunu göstermiştir. Diş hekimlerinin hastalarına doğru tavsiyelerde bulunabilmesi için HPV ile ilgili kapsamlı güncel bilgilere ihtiyacı vardır. Bu çalışmanın amacı, fakültemizde eğitim gören 4. ve 5. sınıf öğrencileri ile araştırma görevlilerinin HPV hakkındaki bilgi düzeylerini ölçmek ve farkındalıklarını değerlendirmektir. Çalışmaya fakültemizde eğitim gören 4. ve 5. sınıf öğrencileri ile araştırma görevlilerinden gönüllü olanlar dahil edildi. Katılımcılara, HPV ve oral kanser hakkında sorular içeren bir anket formu uygulandı. Çalışmaya 36 kadın (%52,2), 33 erkek (%47,8) birey katıldı. Araştırma görevlileri, öğrencilere göre HPV hakkında daha iyi bilgi düzeyine sahipti. Diş hekimliği eğitimi müfredatında, HPV ile ilişkili oral kanser farkındalığını arttırmaya yönelik daha kapsamlı bir eğitim verilerek, öğrencilerin bu konudaki bilgi düzeyi arttırılabilir.