İntraventriküler ve İntratekal Kolistin Tedavisi Uygulanan Acinetobacter Baumannii’xxye Bağlı İki Menenjit Olgusu


Yıldız İ. E., DALMANOĞLU E., KOSTAKOĞLU U., ÖZDEMİR AL S., YAŞAR F., ZENGİN E., ...More

7.Türkiye EKMUD Uluslar Arası Kongresi 8-13 Mayıs 2018, 8 - 13 May 2018

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • Recep Tayyip Erdoğan University Affiliated: Yes