REDUCING THE CARBON FOOTPRINT IN DIGITAL TRANSFORMATION


Naralan A., Naralan Nursaçan M. N.

ASEAD 13. ULUSLARARASI SOSYAL BİLİMLER SEMPOZYUMU, Bern, Switzerland, 25 - 27 May 2024, vol.1, pp.47

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • Volume: 1
  • City: Bern
  • Country: Switzerland
  • Page Numbers: pp.47
  • Recep Tayyip Erdoğan University Affiliated: Yes

Abstract

Küresel anlamda endüstriyel gelişmelere ve teknolojik araçların kullanımın yaygınlaşmasına
bağlı olarak her geçen gün daha fazla enerji üretimine ihtiyaç duyulmakta bunun sonucunda atmosfere
salınan sera gazları da gün geçtikçe artmaktadır. Üretimden kaynaklanan karbon gazı salınımından
başka kullanım esnasında da enerji tüketimi nedeniyle karbon salınımı devam etmektedir. Dijital
dönüşüm denilen ve bilgi teknolojileri araçlarının hayatın ayrılmaz bir parçası olduğu günümüzde,
yaşamı kolaylaştırırken ortaya çıkan karbon çevresel etkileri ve karbon ayak izi göz ardı edilmektedir.
Teknolojik araçların kullanımı nedeniyle açığa çıkan karbon salınımı çoğunlukla üretim esnasındaki
karbon salınımından daha fazladır. Bu nedenle kullanıcıların alacağı bazı önlemler karbon ayak izini
azaltacaktır. Bunun yanında teknolojik aygıt üreticilerinin de yenilenebilir enerji kaynakları
kullanmaları veya bu alanda yatırım yapmaları karbon ayak izinin azaltılmasına katkıda bulunacaktır.
Ayrıca enerji sistemleri yönetimi yazılım çözümleri ile teknolojik araçların kullanımları ve enerji
tüketimleri optimize edilebilir. Bu çalışmada gerek üreticilerin gerekse kullanıcıların karbon ayak
izini azaltmak için yapabilecekleri şeylerin neler olabileceğine değinilmiş ve önerilerde
bulunulmuştur.