"Pandemi Sürecinde Hemşirelik Esasları Uygulama Derslerinin Uzaktan Eğitim ileYürütülmesi Konusunda Akademisyenlerin Deneyimleri" "The Experiences of Academicians on the Administration of Fundamental Nursing Application Lessons with Distance Education in the Pandemic Process"


ALBAYRAK Ö., BERBER K., ULUDAĞ E.

Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi, vol.11, no.1, pp.220-228, 2022 (Peer-Reviewed Journal)