Osmanlı Hukuk Sisteminde Fıkhın Belirleyiciliği 1509 No lu Rize Şer iyye Sicili Boşama Kayıtları Örneği


Creative Commons License

Erkan Ü., Yıldırım İ.

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, vol.1, no.1, pp.241-259, 2012 (Peer-Reviewed Journal)