Vergi Ve Sosyal Güvenlik Hukuku Arasında Bir Kavram: Vergi Takozu, Vergilendirme İlkeleri Açısından Bir Karşılaştırma


Creative Commons License

Acuner S.

Global Journal of Economics and Business Studies, vol.8, no.15, pp.1-20, 2019 (Peer-Reviewed Journal)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 8 Issue: 15
  • Publication Date: 2019
  • Journal Name: Global Journal of Economics and Business Studies
  • Journal Indexes: EBSCO Education Source
  • Page Numbers: pp.1-20
  • Recep Tayyip Erdoğan University Affiliated: Yes

Abstract

The aim of this study is to determine the rate of tax wedge on the minimum wage, which is exclusively valid in 2019, and to evaluate the tax wedge on the minimum wage in terms of taxation principles by comparing it with the tax wedge rates on other selected wage tariffs. The study included minimum wage earners and four public employees with different wage levels and titles. The study was prepared by systematic literature review method. In addition, the relevant legislation was interpreted by verbal method and the subject was clarified. The study is important because it made suggestions for eliminating the tax burden on the minimum wage, reducing the tax wedge rate and improving the wage rights of minimum wage earners. The rate of tax wedge on minimum wage was calculated higher than the rate of tax wedge on other public employees. It was determined that taxation of minimum wage earners is contrary to the principles of generality, solvency or equality in terms of the factors such as tax wedge rates, ability to pay and sacrifice they endure. Moreover, the current conditions of minimum wage are contrary to the principle of justice in wages. Minimum wage earners should be granted an additional 10% minimum subsistence rate and employee’s unemployment insurance contribution and employee’s social security premium contribution should be subsidized by the state.

Bu çalışmayla, münhasıran 2019 yılında geçerli olan asgari ücret üzerindeki vergi takozu oranının tespit edilmesi, seçilmiş diğer ücret tarifeleri üzerindeki vergi takozu oranları ile karşılaştırmak suretiyle, asgari ücret üzerindeki vergi takozunun vergilendirme ilkeleri açısından değerlendirilmesi amaçlanmıştır. Çalışmanın kapsamına asgari ücretliler ile ücret düzeyleri ve kadro unvanları farklı kamuda görevli dört çalışan dâhil edilmiştir. Çalışma sistematik literatür taraması yöntemi ile hazırlanmıştır. Ayrıca konuya ilişkin mevzuat lâfzî (sözel) yöntemle yorumlanmış, konu açıklığa kavuşturulmuştur. Asgari ücret üzerindeki vergi yükünün arındırılmasını, dolayısıyla vergi takozu oranının düşürülmesini, asgari ücretlilerin ücret haklarının iyileştirilmesini sağlayacak önerilerde bulunmasından ötürü çalışma önem taşımaktadır. Asgari ücret üzerindeki vergi takozu oranı, diğer kamu çalışanlarına ait ücret üzerindeki vergi takozu oranından yüksek hesaplanmıştır. Asgari ücretli çalışanların vergilendirilmesinde; taşıdıkları vergi takozu oranları, ödeme güçleri ile katlandıkları fedakârlık gibi unsurlar açısından, vergilemenin adalet ilkelerinden genellik, ödeme gücü yahut eşitlik ilkelerine aykırı olduğu tespit edilmiştir. Ayrıca asgari ücretin mevcut şartları ücrette adalet ilkesine de aykırılık taşımaktadır. Asgari ücretlilere ek % 10 asgari geçim indirim oranı tanınmalı, işsizlik sigortası çalışan payı ile sosyal güvenlik primi çalışan payı devletçe sübvanse edilmelidir.