İslam Hukukunda Alım Satım Piyasasına Yönelik Bazı Düzenlemeler


TOPAL Ş.

DINBILIMLERI AKADEMIK ARASTIRMA DERGISI-JOURNAL OF ACADEMIC RESEARCH IN RELIGIOUS SCIENCES, vol.5, no.1, pp.211-228, 2005 (ESCI)