The Effect of Infodemic on Consumption


Bilgin Turna G., Akmaz Bıyıklı G.

2. ULUSLARARASI DİCLE BİLİMSEL ARAŞTIRMALAR VE İNOVASYON KONGRESİ, Diyarbakır, Turkey, 27 - 29 May 2022, pp.259-260

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • City: Diyarbakır
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.259-260
  • Recep Tayyip Erdoğan University Affiliated: Yes

Abstract

Infodemic means rapidly spreading excessive information derived from false, unverified and/or unreliable sources. Although the concepts of information epidemic and misinformation epidemics are very old, the term infodemic was first mentioned in 2002. With the increasing digitalization, the widespread use of social media and internet and the faster dissemination of information are in question. Data and news presented in this way can help fill knowledge gaps faster, but it can also increase the infodemic. Studies have shown that people tend to prefer confirmatory and false information and are more convinced by this information. Also, the more people are exposed to fake news, the more likely they are to accept such information. Fake news can lead individuals and institutions to make choices that are against their own interests or the needs of society. Since the problem of infodemic and health-related misinformation concerns and affects the whole world, almost all the studies in the literature on infodemic have been directed to the field of health. The Covid-19 pandemic, which is also defined as the biggest social crisis of the last century, has created a process in which the infodemic exploded. Many studies have offered misinformation spread during this period and suggestions on how to prevent it. According to researchers who have studied the impact of infodemic, “this infodemic environment created has caused psychological panic, misleading medical advice, and economic disruption.” Despite the prohibition of alcohol consumption in Iran, which is one of the countries most affected by the coronavirus and exposed to false rumors according to research, alcohol sales increased due to rumors that alcohol killed the virus, and many people were poisoned by drinking methanol and detergents. Many social media accounts led him to buy vitamins and similar products with conspiracy theories about the virus, which he defined as a biological weapon. It is seen that the primary interest in the subject of infodemic is shown in health sciences institutes and medical faculties, and as the process progresses, social sciences also show an interest in this subject. Addressing the subject in a multidimensional way and increasing academic research and publications on this subject can be a guide in eliminating the negative effects of the infodemic.

İnfodemi; yanlış olan, doğrulanmamış ve/ya güvenilmez kaynaklar tarafından türetilen, hızla yayılan aşırı bilgi anlamına gelmektedir. Bilgi salgını ve yanlış bilgi salgınları kavramları çok eskilere dayansa da infodemi terimi ilk olarak 2002 yılında ortaya atılmıştır. Artan dijitalleşmeyle birlikte, sosyal medya ve internet kullanımının yaygınlaşması, bilginin daha hızlı yayılması söz konusudur. Bu şekilde sunulan veri ve haberler, bilgi boşluklarının daha hızlı doldurulmasına yardımcı olabilir, ancak aynı zamanda infodemiyi de artırabilir. Araştırmalar insanların doğrulayan ve yanlış olan bilgileri tercih etme eğiliminde olduğunu, bu bilgiler tarafından daha fazla ikna edildiğini göstermiştir. Ayrıca, insanlar yalan haberlere ne kadar çok maruz kalırsa, bu tür bilgileri kabul etme olasılıkları da o kadar artmaktadır. Yalan haberler, bireyleri ve kurumları kendi çıkarlarına veya toplumun ihtiyaçlarına aykırı olan seçimler yapmaya yönlendirebilir. İnfodemi ve sağlıkla ilgili yanlış bilgi sorunu tüm dünyayı ilgilendirdiğinden ve etkilediğinden İnfodemi hakkında literatürdeki yapılan çalışmaların neredeyse hepsi sağlık alanına yönlenmiştir. Son yüzyılın en büyük sosyal krizi olarak da tanımlanan Covid-19 salgını infodeminin patladığı bir süreci meydana getirmiştir. Birçok araştırma bu dönemde yayılan yanlış bilgileri ve nasıl önüne geçileceğiyle ilgili öneriler sunmuştur. İnfodeminin etkisini inceleyen araştırmacılara göre “yaratılan bu infodemik ortam psikolojik paniğe, yanıltıcı tıbbi tavsiyelere ve ekonomik bozulmaya neden olmuştur”. Koronavirüsün en çok etkilediği ve araştırmalara göre çok yanlış söylentiye maruz kalan ülkelerden biri olan İran’da alkol tüketiminin yasak olmasına rağmen alkolün virüsü öldürdüğü söylentileri üzerine alkol satışı artmıştır ve birçok insanı metanol ve deterjan içerek zehirlenmiştir. Pek çok sosyal medya hesabı, biyolojik bir silah olarak tanımladığı virüs ile ilgili komplo teorileri ile vitamin ve benzer ürünleri satın almaya yönlendirmiştir. İnfodemi konusuna öncelikli ilginin sağlık bilimleri enstitüleri ile tıp fakültelerinde gösterildiği, süreç ilerledikçe sosyal bilimlerin de bu konuya ilgi gösterdiği görülmektedir. Konunun çok boyutlu olarak ele alınması ve bu konuya yönelik akademik araştırma ve yayınların artırılması infodeminin yarattığı olumsuz etkilerinin giderilmesinde yol gösterici olabilir.