Tedavi Almış Kemik Tüberkülozu Olan Hastada Tüberküloz Lenfadenit


BAĞIN Ü. , YILDIZ İ. E. , İLGAR T., AKAR M. Y. , KOSTAKOĞLU U. , ERTÜRK A.

XX. TÜRK KLİNİK MİKROBİYOLOJİ VE İNFEKSİYON HASTALIKLARI KONGRESİ, 13 - 16 March 2019, pp.601

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • Page Numbers: pp.601