The Organ Quality Of The Savings Deposit Insurance Fund in The Context Of Duties Of Trusteeship


Kandemir S.

Banka ve Finans Hukuku Dergisi, vol.12, no.46, pp.347-382, 2023 (Peer-Reviewed Journal)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 12 Issue: 46
  • Publication Date: 2023
  • Journal Name: Banka ve Finans Hukuku Dergisi
  • Journal Indexes: TR DİZİN (ULAKBİM)
  • Page Numbers: pp.347-382
  • Recep Tayyip Erdoğan University Affiliated: Yes

Abstract

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF), İlk olarak 1983 yılında bir genel müdürlük teşkilatı şeklinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) çatısı altında faaliyete başlamıştır. Mali durumu bozulan veya sair sebeplerle yönetim ve denetimi TMSF’ye devredilen veya faaliyet izni kaldırılan bankaların tasfiye süreçleri TMSF’nin önemli görevleri arasında yer almıştır. TMSF’nin yetkileri ve görevleri zamanla değişmiştir. Özellikle 15 Temmuz 2016 tarihindeki darbe girişimi neticesinde Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) ile iltisaklı veya irtibatlı olan şirketlerde “kayyımlık” uygulamasının TMSF üzerinden yapılmaya başlanması “Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Düzenlemeler Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname” ile yasal düzenlemeye tabi tutulmuştur. Çalışmamızda 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu, 5411 sayılı Bankacılık Kanunu, 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu ve konuya ilişkin özel düzenlemeler ile içtihatlar ışığında TMSF’nin icra ettiği kayyımlık görevi izah edilmiştir. TMSF’nin kayyım olarak atanması meselesi daha çok ticaret hukuku boyutuyla ele alınmıştır. Ayrıca, kayyımlık görevini icra ederken TMSF’nin yönetim kurulu, genel kurul ve denetim kurulu olarak kendisine devredilen veya faaliyet izni kaldırılan bankalar ile diğer tüzel kişiler nezdindeki organ niteliği de incelememize esas teşkil etmiştir.