Hanefî Fıkıh Yazıcılığında Hâşiye Geleneği: Ahîzâde’nin Zahîratü’l-Ukbâ Adlı Eseri Örneği


TOPAL Ş., Badır S.

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, no.21, pp.124-157, 2022 (Peer-Reviewed Journal)