Samsun ve Bursa İllerinden Örneklenen Ova kurbağasının (Pelophylax ridibundus) Gastrointestinal Sistemindeki Mikroplastiklerin Karakterizasyonu


Tatlı H. H., Altunışık A., Gedik K.

25. Ulusal Biyoloji Kongresi, İzmir, Turkey, 13 - 15 July 2023, pp.103

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • City: İzmir
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.103
  • Recep Tayyip Erdoğan University Affiliated: Yes

Abstract

Giriş ve Amaç: Amfibiler hem sucul hem de karasal habitatlarda yaşamaları ve her iki ortamda da kirliliğe maruz kalmaları nedeniyle bu ekosistemlerdeki kirlilik seviyelerinin

belirlenmesinde indikatör olarak sıklıkla üzerinde çalışılan gruplardan birisidir. Günümüzde plastikler yaygın kullanımları nedeniyle bu kirleticiler arasında öne çıkmaktadır. Bu çalışmada, Türkiye’de Bursa ve Samsun illerinden örneklenen Pelophylax ridibundus türüne ait bireylerin gastrointestinal sistemimindeki mikroplastiklerin bolluğu ve karakterizasyonunun tespiti amaçlanmıştır.

Gereç ve Yöntem: Bu bağlamda Bursa’dan 17 ve Samsun’dan 9 birey olmak üzere toplam 26 bireyde mikroplastik analizi gerçekleştirilmiştir. Örneklenen bireyler distile su ile yıkanarak boy uzunluğu ve ağırlık gibi ölçümleri alınmıştır. Morfolojik ölçümleri yapılan bireylerin daha sonrasında gastrointestinal sistemi (GIS), paslanmaz çelik bir diseksiyon seti kullanılarak çıkarılmıştır. Bireylerden elde edilen GIS örnekleri erlenlere yerleştirilmiş ve üzerine 150 mL %30 H2O2 eklenerek 65 °C'de üç gün bekletilmiştir. Tamamen çözünen numuneler, bir vakum pompası kullanılarak Whatman GF/C filtresinden geçirilmiştir. Filtrenin üzerinde kalan olası mikroplastik parçacıklarının türleri tespit edilmek üzere FT–IR spektroskopik analizi ile incelenmiştir.

Bulgular ve Sonuç: Bursa ilinde örneklenen kurbağaların %41’inde, Samsun’dan örneklenen kurbağaların ise %44’ünde mikroplastik tespit edilmiştir. Samsun ilinde örneklenen bireylerde tespit edilen mikroplastik türlerine ait oranlar %23 Poly Cyclohexylene Dimethyl Terephthalate (PCT), %22 Polyhexamethylene Adipamide (PA), %22 Polyethylene (PE), %11 Polyhexamethylene Dodecanediamide (PD), %11 Poly 1,4-Butylene Terephthalate (PBT), %11 Ethylene Vinyl acetate (EVA) olarak belirlenirken, Bursa ilindeki örneklerde tespit edilen mikroplastik türlerine ait oranlar ise % 28 EVA, %27 Polyethylene Terephthalate (PET), %27 PCT ve %18 PD olarak tespit edilmiştir. Samsun ilindeki bireylerde mikroplastik şekilleri %22 oranında fragment, %78 oranında fiber olarak tespit edilirken Bursa iline ait bireylerde bulunan mikroplastiklere ait şekiller ise %27 oranında fragment, %73 oranında ise fiber olarak kaydedilmiştir. Bursa ilinde ortalama mikroplastik uzunluğu 1608 μm olarak tespit edilirken minimum 200 μm, maksimum 3100 μm olarak tespit edilmiştir. Samsun ilinde ise ortalama mikroplastik uzunluğu 1159 μm olarak tespit edilirken minimum 200 μm, maksimum ise 2900 μm olarak tespit edilmiştir. Bu çalışma için Etik kurul izni alınmıştır.