Türkiye Ekonomisinde Konut Fiyat Endeksi ile Yabancılara Yapılan Konut Satışı Arasındaki İlişki


Creative Commons License

Karadağ H., Aygün Alıcı V.

in: Uluslararası Ticarette Güncel Sorunlar, Doç. Dr. Ahmet Kamacı,Doç. Dr. Hakan Güneş, Editor, Eğitim Kitabevi, Konya, pp.141-152, 2023

  • Publication Type: Book Chapter / Chapter Research Book
  • Publication Date: 2023
  • Publisher: Eğitim Kitabevi
  • City: Konya
  • Page Numbers: pp.141-152
  • Editors: Doç. Dr. Ahmet Kamacı,Doç. Dr. Hakan Güneş, Editor
  • Recep Tayyip Erdoğan University Affiliated: Yes

Abstract

Konut fiyatlarının artması, bireyleri bu artışın daha fazla olacağı beklentisine yöneltmektedir. Yabancılara yapılan konut satışı da konut fiyatlarındaki artışın süreklilik kazanacağı beklentisini desteklemektedir. Çalışmada Türkiye’de 2013:01-2023:02 dönemi arasındaki aylık veriler kullanılarak konut fiyat endeksi ve yabancılara yapılan konut satış miktarı arasındaki uzun dönemli ilişkinin incelenmiştir. Değişkenlerde kırılmaların varlığı gerekçesi ile önceliklere kırılmaları dikkate alan testlerin uygulanmasına karar verilmiştir. Bu doğrultuda öncelikle serilerin durağanlığı Fourier KPSS durağanlık testi ile incelenmiştir. Değişkenlerin seviyelerinde durağan olmadıklarından eşbütünleşme testi yapılmıştır. Ardından değişkenlerin uzun dönemli ilişkisinin bulunmasında yumuşak kırılmaları da dikkate alan Fourier Shin Eşbütünleşme testi uygulanmıştır. Analizler değişkenlerin uzun dönemde birlikte hareket ettiği sonucunu vermiştir.