Impact of COVID-19 Process on Crypto Asset Investments


Creative Commons License

Dilek Ö., Pilatin A.

Journal of Yasar University, vol.18, no.72, pp.405-424, 2023 (Peer-Reviewed Journal) identifier

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 18 Issue: 72
  • Publication Date: 2023
  • Doi Number: 10.19168/jyasar.1260480
  • Journal Name: Journal of Yasar University
  • Journal Indexes: TR DİZİN (ULAKBİM)
  • Page Numbers: pp.405-424
  • Recep Tayyip Erdoğan University Affiliated: Yes

Abstract

The declaration of COVID-19 as a pandemic by the World Health Organization on March 11, 2020, and the subsequent curfew, closure and restriction bans all over the world have affected the lives of individuals and societies in many ways. In this study, the effects of the COVID-19 pandemic on investors' crypto-asset investments and the differentiation of these investments according to the demographic characteristics of the investors were analyzed. For this purpose, all of the questionnaires applied to 600 people in 7 regions of Turkey were applied to those who invested in crypto assets before or after the COVID-19 pandemic. It has been determined that 66.7% of investors investing in crypto assets in Turkey started to invest in crypto assets after the COVID-19 outbreak. This rate is really high in terms of the number of crypto-asset investors. Before the COVID-19 epidemic, it was seen that the ratio of men in crypto asset investments was higher than women, the rate of investing in crypto assets was lower for older individuals, and the rate of investing in crypto assets was higher for those with an income of 12,001 TL and above. In addition, it was concluded that COVID-19 had an effect on crypto asset investments, and it was determined that after the COVID-19 epidemic, crypto asset investments showed statistically significant differences according to the gender and income levels of the investors.
11 Mart 2020’de Covid-19’un Dünya Sağlık Örgütü tarafından pandemi olarak ilan edilmesi ve akabinde tüm dünyada sokağa çıkma, kapanma ve kısıtlama yasaklarının başlaması bireylerin ve toplumların yaşamlarını birçok yönden etkilemiştir. Bu çalışmada, COVID-19 pandemisinin yatırımcıların kripto varlık yatırımlarını ne yönde etkilediği ve bu yatırımların yatırımcıların demografik özellikleri göre farklılaşma durumları analiz edilmiştir. Bu amaca yönelik olarak Türkiye’nin 7 bölgesinde 600 kişiye uygulanan anketlerin tamamı COVID-19 pandemisinden önce veya sonra kripto varlık yatırımı olanlara uygulanmıştır. Türkiye’de kripto varlık yatırımı yapan yatırımcıların %66,7’sinin COVID-19 salgını sonrasında kripto varlık yatırımı yapmaya başladığı belirlenmiştir. Bu oran kripto varlık yatırımcı sayısı açısından gerçekten yüksek bir orandır. COVID-19 salgını öncesinde ise kripto varlık yatırımlarında erkeklerin oranının kadınlardan fazla olduğu, ileri yaştaki bireylerin kripto varlıklara yatırım yapma oranlarının daha düşük olduğu, geliri 12.001 TL ve üzerindekilerde kripto varlıklara yatırım yapma oranlarının daha yüksek olduğu görülmüştür. Ayrıca, COVID-19’un kripto varlık yatırımları üzerinde etkili olduğu sonucuna ulaşılmış, COVID-19 salgını sonrasında kripto varlık yatırımlarının yatırımcıların cinsiyetlerine göre ve gelir düzeylerine göre istatistiksel olarak anlamlı farklılık gösterdiği tespit edilmiştir.