“UEFA-TFF COACHİNG CONVENTİON” Çerçevesinde Antrenörlük Eğitimi Alan Futbol Antrenörlerinin İş Doyumlarının Bazı Değişkenler Açısından İncelenmesi


AYDOĞAN H., BARDAKÇI S., ÖZDEMİR E.

Uluslararası Multidisipliner Akademik Araştırmalar Dergisi, vol.4, no.2, pp.1-16, 2017 (Peer-Reviewed Journal)