Osmanlı Devleti’nin İlk Şeyhülislâmı Molla Fenârî ve Fusûlü’l-Bedâyiʿ fî Usûli’ş-Şerâyiʿ Adlı Eseri Üzerine Metodolojik Bir İnceleme


TOPAL Ş., ŞİRİN M. M.

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, vol.22, no.2, pp.188-214, 2022 (Peer-Reviewed Journal)